Reggio Emilia

Den pedagogiska verksamheten bygger på ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt som ger barnet ett mångsidigt lärande.