Miljö

Miljön inne och ute på förskolan är i ständig process. Den pedagogiska miljön påverkas och förändras utifrån barnens intresse, tema och årstider för att på bästa sätt erbjuda inspirerande och lärande sammanhang.

Kretsloppstänk

Vi arbetar medvetet med att ge barnen en förståelse för vår miljö och hållbar utveckling och vi går ofta till HEMAB och Kretsloppsparken eller någon miljöstation där barnen få hjälpa till med bland annat källsortering. Besöken på HEMAB och miljöstationerna är ett sätt för oss att visa för barnen hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både nu och i framtiden. 

FRAMTIDENS FÖRSKOLOR I HÄRNÖSAND

 

VÅR VISION: 

Vi ska vara Sveriges bästa förskola!

 

Glädje  Mod  Ansvar  Engagemang  Omtanke