Våra medarbetare

Gemensamt för alla våra medarbetare inom förskolan är att de delar vår glädje, entusiasm och lust att lära och utveckla. Vi arbetar fortlöpande med intern och extern utbildning för alla medarbetare.

FRAMTIDENS FÖRSKOLOR I HÄRNÖSAND

 

VÅR VISION: 

Vi ska vara Sveriges bästa förskola!

 

Glädje  Mod  Ansvar  Engagemang  Omtanke