Mattias Westin

På fritiden tycker jag om att umgås med vänner och familj, titta på hockey och laga mat.

 

”Att vara en närvarande och medutforskande pedagog"

Är det som är jag tycker är mest spännande. Att bidra till barnens utveckling genom lek, socialt samspel, utforskande och genom att stötta barnen till att erövra ny kunskap och nya färdigheter.”

 

FRAMTIDENS FÖRSKOLOR I HÄRNÖSAND

 

VÅR VISION: 

Vi ska vara Sveriges bästa förskola!

 

Glädje  Mod  Ansvar  Engagemang  Omtanke