Information om coronaviruset covid-19

Framtidens Förskolor följer Härnösand Kommuns riktlinjer och nationella myndigheters rekommendationer beträffande coronaviruset. 

 

V.37 Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning ...

När det gäller barn i förskoleåldern rekommenderar Folkhälsomyndigheten i första hand att de stannar hemma när de är sjuka, utan provtagning. Barnet behöver stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Har barnet kvar lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet gå tillbaka till förskolan om det gått 7 dagar sedan det blev sjuk.

 

Frånvaro/närvaro?

Vi ber er att vara noga med att frånvarorapportera ert barn vid sjukdom (eller annan ledighet) och när barnet är friskt, (återkommer) närvarorapportera.

 

Undvik att delta i större sociala sammanhang och håll avstånd till andra.
Tillsammans kan vi bromsa spridningen. Ansvaret ligger hos oss alla!

 

Här hittar du uppdaterad informationen om coronaviruset:

Direktlänk  >>> www.folkhälsomyndigheten.se

Direktlänk >>> www.krisinformation.se

Direktlänk >>> www.harnosand.se/Corona

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Praktisk information på våra förskolor

Här nedan hittar du info om köregler, öppettider m.m.

Öppettider:

ca 7.15 - ca 17.15, tiderna är anpassningsbara efter föräldrarnas behov. 

Förskolorna håller stängt 2-3 dagar per termin för verksamhetsplanering.

Förskolorna håller stängt 2-4 veckor under sommaren.

Viktiga datum

Stängt VT-2021

Fredag 12 februari.

Fredag 4 juni.

Sommarstängt

Vi har stängt på förskolorna V.29-31.

 

Inskolning

I början av inskolningstiden är du som vuxen med ditt barn på förskolan. Det är viktigt att det känns tryggt för både dig och ditt barn att lämnad på förskolan. Inskolningen anpassas efter varje barns unika behov.

 

Frånvaroanmälan Parken

Anmälan till respektive avdelning via tfn eller sms. 

  

Frånvaroanmälan Marinan

Anmälan till respektive avdelning via tfn eller sms. 

 

Köregler / barnomsorgsavgift

Verksamheten är öppen för alla barn som har rätt till förskola. Vi tillämpar ett kösystem som baseras på anmälningsdatum samt syskonförtur. (Vi har inte kögaranti eftersom vi är en privat förskola.) Ni kan placera ert barn i kö från födseln (så snart barnet har ett personnummer) genom att göra en intresseanmälan på vår hemsida. En bekräftelse skickas sedan till er när vi hanterat er ansökan och vi kommer att kontakta er när vi har en ledig plats. Avgiften för platsen följer Härnösands kommuns regler om maxtaxa. 

 

Olycksfallsförsäkring

Förskolans barn är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Svedea som tecknas av Härnösands Kommun. Om ett ett barn skadat sig under vistelsetiden på förskolan och försäkringen ska utnyttjas kontaktar barnets vårdnadshavare försäkringsbolagets skadeanmälan. Var noga med att spara alla eventuella kvitton.

Attachments:
Download this file (Försäkringsbesked Svedea Olycksfallsförsäkring 17-18.pdf)Forsäkringsbesked Svedea[ ]354 kB

FRAMTIDENS FÖRSKOLOR I HÄRNÖSAND

 

VÅR VISION: 

Vi ska vara Sveriges bästa förskola!

 

Glädje  Mod  Ansvar  Engagemang  Omtanke